Portfölj
Peppar
Kontakt
Arbetssätt

Peppar är ett designföretag som arbetar med industridesign, presentationer och designundervisning.

Peppar erbjuder snabb och säker produktutveckling.
Ofta hjälper Peppar till att utveckla idéer och konkreta förslag ur luddiga förutsättningar. Med hjälp av skisser, modeller och CAD-bilder får alla i ett projekt en tydlig bild av ett tänkt slutresultat. Utvecklingstider kan kortas och beslutsfattning underlättas eftersom möjligheter och eventuella problem upptäcks tidigt.

Det är produkterna som bygger varumärket.
God industridesign ger produkter som är funktionella, lätta att hantera och estetiskt tilltalande samtidigt som de uppfyller krav från marknad och produktion. Designen styrs så att företagets styrka speglas i produkterna.

Peppar är ett enmansföretag som tar fram skräddarsydda kundlösningar tack vare ett aktivt nätverkande. Ofta genom samarbete i
Sign, som är designstudions gemensamma bolag. Sign erbjuder även tjänster som gränsar till Industridesign.

På gång